Времеви релета

 time

TM 345 M - Елекронно време реле

1

Заключващ превключвател за избор на период от време, както и следните методи на работа:

  • Забавяне времето за задействане (AV), без контролен контакт

TM 345 B - Елекронно време реле

2

Може да се използва за контролиране на автоматични процеси в машини, осветление, вентилация, отопление, шкафове и др.

  • Прецизни аналогови време настройки