Цифрови часовници

digital

ЦИФРОВИ ВРЕМЕ ЧАСОВНИЦИ ЗА DIN ШИНИ, МОНТАЖ НА СТЕНА ИЛИ МОНТАЖ В РОЗЕТКА

Цифрови време часовници от Theben могат да са със седмична, годишна, астрономическа, периодична и импулсна програма. Могат да бъдат монтирани на DIN шини  (с обща ширина между 1 и 6 модула), за монтаж на стена  или монтирани в инсталация с преден панел. Таймерите за включване на електроуреди на Theben, са налични в кварцова версия и версия с отдалечено управление. Преглед на цифровите време часовници: 

ЗА МОНТАЖ НА DIN ШИНА

din
  • 1 - 6 модула
  • Седмична програма
  • Годишна програма
  • Астономически обхват

ЗА МОНТАЖ НА СТЕНА

wall
  • За монтаж в инсталация 
  • с преден панел
  • За монтаж на стена в цокъл
  • За директен монтаж на стена

PLUG-IN

plug in
  • Кварцово контролирани
  • С отдалечен контрол