Аналогови часовници

 

analog

АНАЛОГОВИ ВРЕМЕ ЧАСОВНИЦИ ЗА DIN ШИНИ, МОНТАЖ НА СТЕНА, ИЛИ В РОЗЕТКА

Аналоговите време часовници на Theben, могат да бъдат инсталирани на DIN шина (с обща ширина от 1 до 6 модула), монтиране на стена или монтиране в инсталация с преден панел. Предлага се избор между аналогови време часовници с дневна, седмична или 60-минутна програма. Превключващи пинове или сегменти се използват за програмирането на вашуя aналогов време часоник. Общ преглед на аналоговите време часовници Theben:

МОНТАЖ НА DIN ШИНА

din
  • 1 - 3 модула
  • 60-минутна програма
  • Дневна прогрма
  • Седмична програма

ЗА МОНТАЖ НА СТЕНА

wall
  • За монтаж в инсталация
    с преден панел
  • За монтаж на стена

PLUG-IN

wall
  • Дневна програма
  • Седмична програма