Броячи за часове

 
hour

С тяхната вградена EEPROM памет цифровите броячи за часове на Theben, са надеждни уреди за време записи, дори и в случаи на прекъсване на захранването. Както цифровите, така и aналоговите цифрови броячи (със синхронно моторно задвижване) са подходящи за монтаж в инсталации с преден панел. Общ преглед на броячите за часове на Theben: 

АНАЛОГОВИ

analog
  • Синхронно моторно задвижване
  • Различни възмоцности за монтаж

ЦИФРОВИ

digital
  • EEPROM памет
  • Различни възмоцности за монтаж