Време

time

ВРЕМЕ РЕЛЕТА ЗА МНОГО РАЗЛИЧНИ ПРИЛОЖЕНИЯ 

Търсите ли аналогови време-релета за DIN релси, дигитални време-релета с автоматично лятно/зимно време или таймери за директно монтиране в контакт? В допълнение на нашите аналогови и дигитални време- релета следващите страници предоставят информация за други продукти за ефективен контрол на времето: Време-броячи, време-релета или добре известните таймери за директно монтиране в контакт.  

ЦИФРОВИ ВРЕМЕ ЧАСОВНИЦИ

Digital time switches
  • Текстово-базирано меню
  • PС-програмиране чрез софтуер OBELISK
  • Автоматична смяна на лятно/зимно часово време

 

АНАЛОГОВИ ВРЕМЕ ЧАСОВНИЦИ

analog
  • Дисплей за времето за превключване
  • Сегменти
  • Дневни сегменти


ВРЕМЕ РЕЛЕТА

time relay
  • Мултифункционално реле
  • Превключващо реле
БРОЯЧИ ЗА ЧАСОВЕ

hour count
  • Мултифункционално реле
  • Реле за генериране на време