Стълбищни време релета (автомати)

logo

Изпитани и тествани.
ELPA 8 стълбищното време реле от Theben е класика, сред стълбищните време релета: Над 30 милиона броя ELPA 8 стълбищни време релета са продадени към момента. Theben стълбищните време релета са налични за монтаж на DIN шина или монтаж в розетка. Който и тип да изберете, нашите стълбищни автомати имат мулти-волтов вход, като времето за превключване може да варира от 30 секунди до 20 минути, а много модели са допълнени с предварително предупреждение, преди изключване. Oбщ преглед на време релетата за стълбище на Theben:

МОНТАЖ НА DIN ШИНА

din

  • Мулти-волтов вход
  • 150 mA товар на индикацията
  • Неогранияени вариации
    от 0.5 до 20 минути

МОНТАЖ В РОЗЕТКА

flush

  • Мулти-волтов вход
  • 150 mA товар на индикацията
  • DIP превключвател
    за до 12 функции