Реостати за регулиране на осветлението

logo

1DIMAX 532

  • Универсален димер (реостат) за десни, леви и централни осветители, с автоматично засичане на източника на натоварване
  • 500 W регулиращ изход, 100 W регулиране на енергоспестяващи лампи (ESL)
  • Осветеността за включване, може да бъде записвана индивидуално

 


 

2DIMAX 534

  • Универсален димер (реостат) за десни, леви и централни осветители, с автоматично засичане на източника на натоварване
  • Комфортни настройки с функции "събуждане" и "дрямка" (могат да бъдат деактивирани), например за детска спалня
  • Затъмняващ обхват с настройване и автоматични функции