QuickConnect - Изолационни маншони


Арт. номер: 28N001
Опаковка/бр.:
40.000 
Материали:
PE, PA66V2 
Цветове:
Натурален, Червен,
Черен 

Арт. номер: 28N002
Опаковка/бр.: 50.000 
Материали: PA66V2, PA46V2,
PA66/6V0, PA66V0NF 
Цветове:
Натурален, Червен,
Черен,
Зелен, Син, Жълт 

Арт. номер: 28N003
Опаковка/бр.:
35.000 
Материали:
PA66V2, PA66/6V0 
Цветове:
Натурален,
Черен 

Арт. номер: 28N004
Опаковка/бр.:
30.000
Материали:
PA66V2
Цветове:
Натурален,
Черен

Арт. номер: 28N006
Опаковка/бр.:
15.000
Материали:
PA66V2
Цветове:
Натурален, Червен,
Черен

Арт. номер: 28N007
Опаковка/бр.:
30.000
Материали:
PA66V2
Цветове:
Натурален


Арт. номер: 28N008
Опаковка/бр.:
50.000
Материали:
PA66V2, PA66/6V0
Цветове:
Натурален, Черен


Арт. номер: 28N009
Опаковка/бр.:
25.000
Материали:
PA66V2
Цветове:
Натурален


Арт. номер: 28N010
Опаковка/бр.:
15.000
Материали:
PA66V2
Цветове:
Натурален, Черен


Арт. номер: 28N014
Опаковка/бр.:
6000
Материали:
PA66V2, PA66/6V0, PA66V0750NF, PA6V2NF
Цветове:
Натурален, Черен

Арт. номер: 28N015
Опаковка/бр.:
6000
Материали:
PA66V2, PA66/6V0, PA66V0750NF, PA6V2NF
Цветове:
Натурален, Черен

Арт. номер: 48N001
Опаковка/бр.:
35.000
Материали:
PA66V2, PA46V2, PE
Цветове:
Натурален, Червен,
Черен

Арт. номер: 48N002
Опаковка/бр.:
25.000
Материали:
PA66V2, PA66/6V0, PA46V2
Цветове:
Натурален, Червен,
Черен

Арт. номер: 48N002STK
Опаковка/бр.:25.000
Материали:
PA66V2, PA66/6V0, PA46V2, PA66V0750NF
Цветове: Натурален, Червен, Черен,
Син, Кафяв, Сив, Виолетов

Арт. номер: 48N003
Опаковка/бр.:
25.000
Материали:
PA66V2, PA66/6V0, PA46V2, PA66V0750NF
Цветове:
Натурален, Червен, Черен

Арт. номер: 48N004
Опаковка/бр.:
20.000
Материали:
PA66V2, PA66/6V0
Цветове:
Натурален,
Черен
 

Арт. номер: 48N004OSW
Опаковка/бр.:
25.000
Материали:
PA66V2, PA66/6V0, PA46V2
Цветове:
Натурален, Червен,
Черен

Арт. номер: 48N005
Опаковка/бр.:
10.000
Материали:
PA66V2,
PA46V2
Цветове:
Натурален

Арт. номер: 48N005.01
Опаковка/бр.:
10.000
Материали:
PA66V2,
PA46V2
Цветове:
Натурален

Арт. номер: 48N006
Опаковка/бр.:
20.000
Материали:
PA66V2, PA66/6V0, PA46V2
Цветове:
Натурален, Червен,
Черен

Арт. номер: 48N007
Опаковка/бр.:
20.000
Материали:
PA66V2,
PA66/6V0
Цветове:
Натурален

Арт. номер: 48N008
Опаковка/бр.:
35.000
Материали:
PA66V2,
PA66/6V0
Цветове:
Натурален, Черен

Арт. номер: 48N0UPSEK
Опаковка/бр.:
25.000
Материали:
PA66V2, PA66/6V0, PA66V0750NF
Цветове:
Натурален, Червен,
Черен

Арт. номер: 50N001
Опаковка/бр.:
20.000
Материали:
PA66V2
Цветове:
Натурален,
Черен

Арт. номер: 50N002
Опаковка/бр.:
10.000
Материали:
PA66V2,
PA46V2
Цветове:
Натурален

Арт. номер: 63N001
Опаковка/бр.: 22.500
Материали: 
PA66V2, PA66/6V0, PA66FV, PA66V0750NF
Цветове: Натурален, Червен, Черен, Жълт, Зелен, Син, Кафяв,
Виолетов, Оранжев, Сив, Бял

Арт. номер: 63N002
Опаковка/бр.:
22.500
Материали:
PE, PA66V2
Цветове:
Натурален, Червен, Черен,
Жълт, Зелен

Арт. номер: 63N003
Опаковка/бр.:
15.000
Материали:
PE, PA66V2, PA66/6V0, PA46V2
Цветове:
Натурален, Червен,
Черен, Зелен, Син

Арт. номер: 63N004
Опаковка/бр.:15.000
Материали:
PA66V2, PA66/6V0, PA46V2, PA66V0750NF
Цветове: Натурален, Червен, Черен, Жълт, Зелен, Син, Кафяв, Виолетов, Оранжев, Сив, Бял

Арт. номер: 63N004.01
Опаковка/бр.:
15.000
Материали:
PA66V2, PA66/6V0
Цветове: Натурален, Червен, Черен, Зелен, Син, Жълт,
Кафяв, Сив

Арт. номер: 63N004.02
Опаковка/бр.: 15.000
Материали:
PA66V2, PA66/6V0, PA46V2, PA66V0750NF
Цветове: Натурален, Червен, Черен, Жълт, Зелен, Син, Кафяв, Виолетов, Оранжев, Сив, Бял

Арт. номер: 63N004.02STK
Опаковка/бр.:
15.000
Материали:
PA66V2
Цветове:
Натурален


Арт. номер: 63N004.03
Опаковка/бр.:
15.000
Материали:
PA66V2, PA66/6V0, PA66V0750NF
Цветове:
Натурален,
Черен

Арт. номер: 63N004.05
Опаковка/бр.:
15.000
Материали:
PA66V2, PA66/6V0, PA6NF
Цветове:
Натурален, Червен,
Черен

Арт. номер: 63N004F
Опаковка/бр.:
15.000
Материали:
PA66V2
Цветове:
Натурален, Червен,
Черен, Син

Арт. номер: 63N004STK
Опаковка/бр.: 15.000
Материали:
PA66V2, PA66/6V0, PA46V2, PA66V0750NF
Цветове:
Натурален, Червен, Черен, Жълт, Зелен, Син, Кафяв, Сив

Арт. номер: 63N005
Опаковка/бр.:
12.500
Материали:
PA66V2, PA66/6V0, PA46V2, PA66V0750NF
Цветове:
Натурален, Червен, Черен

Арт. номер: 63N006
Опаковка/бр.:
6.500
Материали:
PA66V2, PA66/6V0, PA66V0750NF
Цветове:
Натурален, Червен,
Черен

Арт. номер: 63N007
Опаковка/бр.:
13.000
Материали:
PA66V2, PA66/6V0, PA66V0750NF
Цветове:
Натурален, Червен, Черен,
Зелен, СинАрт. номер: 63N008
Опаковка/бр.: 4.000
Материали:
PA66V2, PA66/6V0, PA46V2, PA66V0750NF
Цветове:
Натурален, Червен, Черен, Зелен, СинАрт. номер: 63N009
Опаковка/бр.:6.500
Материали:
PA66V2, PA66/6V0, PA46V2, PA66V0750NF
Цветове:
Натурален, Червен, Черен,
Зелен, Син, ЖълтАрт. номер: 63N010
Опаковка/бр.:
4.000
Материали:
PA66V2, PA66FV
Цветове:
Натурален, Червен,
Черен, СинАрт. номер: 63N011
Опаковка/бр.:
5.000
Материали:
PA66V2
Цветове:
Натурален, Червен, Черен,
Зелен, СинАрт. номер: 63N012
Опаковка/бр.:
5.000
Материали:
PA66V2, PA66/6V0
Цветове:
Натурален,
Червен, ЧеренАрт. номер: 63N013
Опаковка/бр.:
15.000
Материали:
PA66V2, PA66/6V0, PA46V2, PA66V0750NF
Цветове:
Натурален, Червен, Черен, ЗеленАрт. номер: 63N013.01
Опаковка/бр.:
15.000
Материали:
PA66V2, PA66/6V0
Цветове:
Натурален, Червен,
ЧеренАрт. номер: 63N014
Опаковка/бр.:20.000
Материали: PA66V2, PA66/6V0, PA46V2, PA66V0750NF
Цветове: Натурален, Червен, Черен,
Зелен, Син, Жълт, Кафяв, Виолетов, Оранжев, Сив, БялАрт. номер: 63N015
Опаковка/бр.: 3.500
Материали:
PA66V2
Цветове:
Натурален,
Червен, Черен,
Зелен, СинАрт. номер: 63N016
Опаковка/бр.:
2.500
Материали:
PA66V2, PA66/6V0, PA66V0750NF
Цветове:
Натурален, Червен, Черен, Зелен, Жълт, БялАрт. номер: 63N017
Опаковка/бр.:
4.000
Материали:
PA66V2, PA66/6V0, PA46V2, PA66V0750NF
Цветове: Натурален, Червен, Черен, Зелен, Син, Жълт


Арт. номер: 63N018
Опаковка/бр.:
1.750
Материали:
PA66V2, PA66/6V0, PA66V0750NF
Цветове:
Натурален, Червен,
Черен, ЗеленАрт. номер: 63N019
Опаковка/бр.:
2.500
Материали:
PA66V2, PA66/6V0, PA66V0750NF
Цветове:
Натурален, Червен,
Черен, ЗеленАрт. номер: 63N020
Опаковка/бр.:
3.500
Материали:
PA66V2, PA66/6V0, PA66V0750NF
Цветове:
Натурален, Червен, Черен, Зелен, Син, Жълт, БялАрт. номер: 63N021
Опаковка/бр.:
7.000
Материали:
PA66V2, PA66/6V0, PA66V0750NF
Цветове:
Натурален, Червен, Черен, Зелен, Син, ЖълтАрт. номер: 63N022
Опаковка/бр.:
750
Материали:
PA66FV
Цветове:
Натурален, Червен,
ЧеренАрт. номер: 63N023
Опаковка/бр.:
1.500
Материали:
PA66V2
Цветове:
Натурален,
Червен, ЧеренАрт. номер: 63N024
Опаковка/бр.:
5.000
Материали:
PA66V2
Цветове:
Натурален,
ЧеренАрт. номер: 63N025
Опаковка/бр.:
1.250
Материали:
PA66V2, PA66/6V0, PA66V0750NF
Цветове:
Натурален, Червен,
Черен, Зелен, СинАрт. номер: 63N025A
Опаковка/бр.:
1.000
Материали:
PA66V2, PA66/6V0, PA66V0750NF
Цветове:
Натурален, Червен,
Черен, СинАрт. номер: 63N026
Опаковка/бр.:
2.500
Материали:
PA66V2, PA66/6V0, PA66V0750NF
Цветове:
Натурален, Червен,
Черен, ЗеленАрт. номер: 63N026A
Опаковка/бр.:
2.000
Материали:
PA66V2, PA66/6V0, PA66V0750NF
Цветове:
Натурален, Червен,
Черен, ЗеленАрт. номер: 63N027
Опаковка/бр.:
1.000
Материали:
PA66V2, PA66/6V0
Цветове:
Натурален, Червен,
ЧеренАрт. номер: 63N027A
Опаковка/бр.:
750
Материали:
PA66V2
Цветове:
Натурален, Червен,
ЧеренАрт. номер: 63N028
Опаковка/бр.:
1.500
Материали:
PA66V2
Цветове:
Натурален, Червен, Черен,
ЖълтАрт. номер: 63N029
Опаковка/бр.:
12.500
Материали:
PA66V2, PA66/6V0, PA46V2,
PA66V0750NF
Цветове:
Натурален, Червен, Черен, ЗеленАрт. номер: 63N030
Опаковка/бр.:
15.000
Материали:
PA66V2, PA66/6V0, PA66V0750NF
Цветове:
Натурален, Черен,
ЖълтАрт. номер: 63N031
Опаковка/бр.:
15.000
Материали:
PA66V2, PA66/6V0
Цветове:
Натурален,
ЧеренАрт. номер: 63N0367
Опаковка/бр.:
15.000
Материали:
PA66V2
Цветове:
Натурален,
Червен, ЧеренАрт. номер: 63N0371
Опаковка/бр.:
10.000
Материали:
PA66V2
Цветове:
Натурален, Червен,
ЧеренАрт. номер: 63N0372
Опаковка/бр.:
7.000
Материали:
PA66V2
Цветове:
Натурален, Червен,
ЧеренАрт. номер: 63N0376
Опаковка/бр.:
2.000
Материали:
PA66/6V0
Цветове:
НатураленАрт. номер: 63N040
Опаковка/бр.:
4.000
Материали:
PA66V2
Цветове:
НатураленАрт. номер: 63N0UPSEK
Опаковка/бр.:
15.000
Материали:
PA66V2, PA66/6V0, PA46V2
Цветове:
Натурален,
ЧеренАрт. номер: 95N001
Опаковка/бр.:
4.000
Материали:
PA66V2
Цветове:
Натурален, Червен,
ЧеренАрт. номер: CS-MO5VP5TPSEK
Опаковка/бр.:
3.500
Материали:
PA66V2
Цветове:
НатураленАрт. номер: CS-MO6VP5STK
Опаковка/бр.:
2.500
Материали:
PA66V2
Цветове:
Натурален, Червен