S.WOP – S.oftware for Wire Optimized Production

SWOP V2 d28a901c56

Софтуерното решение S.WOP поема планирането и мониторинга на всички машини за обработка на кабели. S.WOP извлича данни от системата за управление на поръчки (напр. ERP система) и ги компилира като цялостни логически свързани поръчки. Така получените поръчки, се групират по най-подходящия принцип на работния процес, в оптимален вид, спрямо производствените възможности и се възлагат към всяка отделна машина. В частност, това дава възможност на клиентите с различни обеми поръчки и малки размери партиди, да произвеждат по-ефективно и да имат достъп до съответните данни от производствения процес и машините.

Вашите ползи
Административната работа и междинното съхранение на данни се редуцират със S.WOP. Дори излишъците при производство са елиминирани поради начина на производство, регулиран спрямо съответното търсене на даден продукт.
Необходимите суровините и капацитетът на машинните се използват спрямо техните оптимални стойности. Сканирането с бар-код четец, оставя грешките при настройки в миналото. Чрез контрол на процесите потребителите се насърчават да отчитат необходимите за измерване стойности в съответствие с определени правила и да се придържат към допуските. Сроковете за поддръжка на инструментите също се наблюдават от софтуера.

 • Прозрачност на процеса
 • Ниско потребление на хартиени носители на информация
 • Наблюдение на производството
 • Редуциране на производствените срокове
 • Повишена производителност

Суровините и машинните мощности са оползотворяват напълно.
Техническите възможности на машината са описани подробно в информацията за нея в софтуера и това се използва, за да се провери дали машината е подходяща за изпълнението на конкретна поръчка. Не само новите поръчки са вземат под внимание, но също така и тези, които вече са били възложени на дадена машина. Системата разпознава, когато дадена машина има проблем. Зависимите от това поръчки, тогава бъдат преназначени към други машини в следващия процес на оптимизация.

Постигане на целта с по-малко усилия
Kanban позволява производство, продиктувано от търсенето. Това означава, че запасите от полуготови стоки са произведени по такъв начин, позволяващ да се осигурят необходимите запаси на разположение в точното време. Kanban поръчките се генерират автоматично от системата при използването на части от склад. Броят на тези поръчки се определя автоматично от текущата наличност, седмичните потребности и запасен склад.

Прозрачно производство
Установените параметри за всички работещи машини и съоръжения са въведени и свързани към S.WOP. Чрез „Диаграма на Гант“ се визуализират резултатите и графично се извеждат данните за разпределението и последователността на поръчките, както и тяхната продължителност във времето. Администрирането на използваните работни инструменти и техните окомплектовки се съхранява в дълготраен архив, като се обогатява наличната информация с такава и за тяхното натоварване и употреба, както и процесът на износването им. S.WOP записва целия производствен процес заедно със серийните и партидни номера на материалите, свързани и с инвентарните номера на използваните инструменти. Мерки и стъпки за подсигуряване на качеството са директно интегрирани към всеки работен процес.

CrimpLab 2

md CrimpLab CMYK e18a03db62

Софтуерът CrimpLab 2 е проектиран специално за анализ на сечението на терминали (кримпове). Последната версия има много подобрения, които правят анализа на сечението по-лесен от когато и да е било преди.

Със стандартната версия на CrimpLab 2, потребителите могат да измерват всички критични размери на кримпа (терминала), използвайки набор от лесни измервателни софтуерни инструменти.

В автоматичната версия на CrimpLab 2, са включени допълнителни софтуерни инструменти за автоматично разпознаване на контура на терминала (кримпа), които позволяват на потребителите да измерват всички размери и сечения на стандартните B-кримпове автоматично, само с няколко клика на мишката. Автоматичните измервания могат да бъдат извършвани само за частица от времето, което изискват ръчните измервания, така че ефективността се повишава значително, използвайки CrimpLab 2 автоматичен софтуер.

Отделните задачи, могат да бъдат създавани с включени критични размери и толеранси за всяка комбинация между терминал и проводник (кабел). Информацията за задачата, съдържа данни за това, кои измервания са необходими за всяка специфична задача, тъй като всеки различен клиент може да има различни изисквания. Потребителят може мигновено да види, дали измерванията са добри според изискванията или не попадат в зададените норми. След като са направени всички измервания, може да бъде изведен цялостен доклад в изчистен и подреден вид, който може да бъде записан в .pdf формат. Докладите включват снимки и всички размери, сравнени със зададените номинални стойности и толеранси. Също така е възможно да се извършват и бързи измервания на мостри, които не са въведени като задачи.

CrimpLab 2 е аналитичен софтуер, който прави анализа на сечението на терминалите – бърз, проследим и надежден процес.

PDF download

Iguana

Iguana Software

Софтуер за обработка на кабели
(Wire Processing Software)

Iguana е софтуерна програма за управление на кабелите, на полуавтоматичните Зачистващи машини на Schleuniger. Възможностите за upload/download, позволяват програмирането да бъде извършено директно в софтуера или на машината – използвайки същите икони и функционалност. За да се подсигури коректно програмиране, Iguana автоматично разпознава свързаната към нея машина.

 • Семпли икони за лесно програмиране
 • Програмирането може да бъде извършено на отделен компютър (PC) или директно на машината
 • Графичен дисплей показва програмирания кабел, списък с проводниците и други
 • Лесен upload/download на данни
 • Архивиране и възстановяване на функционалности

PDF download

WinCrimp

WinCrimp F web col screenshot

Софтуер за управление на производството
(Production Management Software)

Софтуерът WinCrimp позволява бързо и прецизно събиране на данни от тестове на опън и сила на кримпване, като значително повишава проследяването на цялостната информация по контрол на качеството. Основната версия на софтуера позволява upload/download на критични параметри. Допълнителната статистическа версия, извършва SPC (статистически контрол на процесите) анализи на свалени данни с информация за печат или графично изобразяване. Основната версия на софтуера е включена във всички машини с вградено следене (мониторинг) на силата на кримпване (CFM).

 • Бързо и прецизно събиране на информация за измерване качеството на кримп-процесите
 • Upload/download на критични параметри
 • Подходяща за контрол на качеството на кримп-процесите в мреца
 • Лесно създаване и запис на файловете с работни данни
 • Статистическата версия предлага анализи и още опции

PDF download

Cayman

Cayman screenshot web

Софтуер за обработка на кабели
(Wire Processing Software)

Cayman е софтуерна програма за обработка на кабели, позволяваща контрол, чрез вашия компютър (PC), на автоматичните Режещи и зачистващи машини, PowerStrip, CompactStrip, OmniStrip, MegaStrip. Този софтуер предлага неограничен капацитет за съхраняване на списъци с проводници (кабели) за обработка, като по този начин доставя огромна функционалност, гъвкавост на производството и улеснение за оператора.

 • Невероятно лесен за опериране, с графичен интерфейс (WYSIWYG едитор)
 • Библиотеки с проводници и кабели, както и предварително зададени стойности и много гъвкава програмна структура
 • Неограничен капацитет за съхраняване на списъци с проводници
 • Обработка на списък с цели производствени задачи
 • Отворена архитектура за импорт на данни

PDF download

EASY Production Server

logo easy ps medium

Софтуер за управление на производството
(Production Management Software)

EASY е нещо повече, от името на софтуера за всички модели машини от серията CrimpCenter, то е, едно спазено обещание. Никога не е било по-лесно да се оперира с напълно автоматична машина за рязане, зачистване и готова продукция. Лесно опериране с дисплей, чувствителен на допир (touchscreen), графични икони, WYSIWYG едитор, меню-наставлявано програмиране и онлайн документацията, са само някои от неговите свойства.

 • Лесно опериране с дисплей, чувствителен на допир (touchscreen)
 • Меню-наставлявано програмиране
 • Лесна за разбиране графични икони
 • Напълно внедрен контрол на качеството на кримпа
 • Всички параметри и настройки могат да бъдат записвани и възстановявани