CrimpCenter 64 SP

CC 64 komplett vl v0200

CrimpCenter 64 SP е нова високоефективна и напълно автоматизирана система за обработка на кабели, която може да намали вашите разходи с 5 процента, както и да увеличи производството на продукция с между 8 и 14 процента в сравнение с предходната версия на модела. С новата двойна система за едновременна  подмяна на апликаторите и терминалите, можете бързо и лесно да подготвите подмяната на продукцията докато машината все още работи. Допълнителна иновация е и устройството „CommandPod“. Това е дистанционно управление на процесите на машината,  което ви позволява свободно да се движите около отделните станции и подавате команди в реално време и същевременно да наблюдавате получените резултати. 

В допълнение получавате и богат набор от предварително вградени програми, автоматичен контрол на притискащата сила на входящите (подаващи) ремъци и силата на стискане на захващащите челюсти, усъвършенствано устройство за изправяне на входящият кабел с подобрена ролкова система която позволява подаването на много тънки и чувствителни кабели. Контрола на качеството се подсигурява посредством интегрирана система за следена на постоянната сила на присъединяване на терминала към проводника.

PDF download

Предимства:

 • Двойна система за едновременна подмяна на апликаторите и терминалите Нова система за захващане на кабелите
 • Оптимизирани първоначални настройки
 • Подобрена синхронизация между подаващите устройства и системата за готова продукция
 • Подобрена система за изправяне на кабела
 • Автоматична система за силата на притискане на кабела
 • Оптимизирана система за събиране на готова продукция колектор за кабели
 • Автоматичен контрол на налягането

Image
Crimp / Seal (different terminals)

Сдвояване на два проводника с един терминал и поставяне на терминали (различни видове) и уплътнение в един работен цикъл (Crimp / Seal - different terminals)

Image
Printing and marking

Принтиране и маркиране върху кабелите (Printing and marking)

Image
Crimp / crimp (same terminals)

Сдвояване на два проводника и поставяне на два еднакви терминала в един работен цикъл (Crimp / crimp - same terminals)

Image
Seal / seal (same terminals and seals)

Сдвояване на два проводника и поставяне на два еднакви терминала с еднакви уплътнения в един работен цикъл (Seal / seal - same terminals and seals)

Image
Crimp to crimp

Сдвояване на два проводника и поставяне на два еднакви терминала в един работен цикъл (Crimp / crimp - same terminals)

Image
Seal to crimp

Поставяне на терминал и уплътнение едностранно и единичен терминал на насрещната страна (Seal to crimp)

Image
Crimp to crimp (closed barrel)

Поставяне на два затворени терминала на един проводник (Crimp to crimp - closed barrel)

Image
Seal to seal

Поставяне на терминал и уплътнения двустранно (Seal to seal)

Image
Crimp to twist / tin

Поставяне на терминал от едната страна на проводника с усукване на насрещната страна и полагане на калаено покритие (Crimp to twist / tin)

Image
Seal to twist / tin

Поставяне на терминал и уплътнение едностранно и усукване на насрещната страна с полагане на калаено покритие (Seal to twist / tin)

Обработващи станции:

 • UniCrimp 221 – Станция за поставяне на терминали с интегрирана система за следене на  височината на терминала съгласно вашите изисквания
 • UniCrimp 222 – Станция за поставяне на терминали с интегрирана система за следене на  височината на терминала както и силата на присъединяване съгласно вашите изисквания
 • SealLoad 3100 и SLU 3000 – Станция за автоматично поставяне на изолации
 • SLD 4100 – Захващащото устройство позволяващо поставянето на два проводника в един терминал (сдвоен терминал)
 • STW 1100 – Станция за усукване на проводника
 • STS 1100 – Станция за полагане на калаено покритие върху проводника

 Допълнителни опции:

 • SmartDetect – Опция за отчитане на контакт между режещите ножове и проводника (елиминира нежелано отрязване на жила от проводника).
 • WireCam – Пълен визуален контрол на качеството. Системата следи за правилното зачистване на кабела и коректното поставяне на допълнителното уплътнение. Посредством интегрирана камера се прави двуизмерна снимка която в последствие се сравнява референция която е приета за еталон.
 • Material Change Detection – Система която следи за правилното зареждане на машината с нужната комбинация материали. Посредством баркод скенер, предотвратява грешно заредени кабел, терминал, апликатор или уплътнение от оператора като следи за тяхното правилно комбиниране.
 • Guided Feasibility Study – Допълнителна опция налична за станция UniCrimp 222 която комбинира входящите данни от EASY софтуера и данните от CFM 20 като по този начин полочвате допълнителна информация и контрол за стабилността на процеса на присъединяване на терминала към проводника.
 • Two-wire wire straightener unit – Система за синхронно изправяне на два кабела при входа на машината.
 • EASY ProductionServer software - Софтуер за комуникация с производствени ERP системи.
 • Extension conveyors – Допълнителни удължения на устройствата за готова продукция.
 • Integrated quality assurance devices – Интегрирани системи за контрол на качество. Възможност за тестове на опън и проверка на височината на терминала.
 • PreFeeding systems – Подаващи устройства съобразени с вашите нужди.
 • Barcode scanner – Баркод скенер
 • Inkjet printer Koenig & Bauer alpha JET tempo or alpha JET pico – Възможност за интеграция с различни типове маркиращи принтери.