CrimpCenter 64

CC 64 komplett vl v0200

Напълно автоматична кримпваща машина с 4 работни станции, за кримпване, поставяне на уплътнения, усукване и калайдисване на кабели и проводници.

  • Висока производителност и кратки нива за настройка
  • Лесно опериране с дисплей, чувствителен на допир (touchscreen) и надежден софтуер
  • Лесна мрежова интеграция
  • Концепция на отворена платформа
  • Широка гама от опции и аксесоари 

PDF download

 

Видове възможни процеси:

Image
Center Strip
Премахване на изолацията в избран от вас участък от кабела (Center Strip)
Image
Hard shell / mini seals

Поставяне на различни видове уплътнилия (Hard shell / mini seals)

Image
Coax cable strip
Зачистване на коаксиални кабели (Coax cable strip)
Image
Printing and marking

Принтиране и маркиране върху кабелите (Printing and marking)

Image
Coiling (ACS)

Навиване на кабелите в удобен за вашето
производство размер (Coiling)

Image
Seal / seal (same terminals and seals)

Сдвояване на два проводника и поставяне на два еднакви терминала с еднакви уплътнения в един работен цикъл (Seal / seal - same terminals and seals)

Image
Crimp / crimp (different terminals)
Сдвояване на два проводника с един терминал и поставяне на два допълнителни различни терминала в един работен цикъл (Crimp / crimp - different terminals)
Image
Seal to crimp

Поставяне на терминал и уплътнение едностранно и единичен терминал на насрещната страна (Seal to crimp)

Image
Crimp / crimp (same terminals)

Сдвояване на два проводника и поставяне на два еднакви терминала в един работен цикъл (Crimp / crimp - same terminals)

Image
Seal to seal

Поставяне на терминал и уплътнения двустранно
(Seal to seal)

Image
Crimp to crimp

Сдвояване на два проводника и поставяне на два еднакви терминала в един работен цикъл (Crimp / crimp - same terminals)

Image
Seal to twist / tin

Поставяне на терминал и уплътнение едностранно и усукване на насрещната страна с полагане на калаено покритие (Seal to twist / tin)

Image
Crimp to crimp (closed barrel)

Поставяне на два затворени терминала на един проводник
(Crimp to crimp - closed barrel)

Image
Twist / tin both ends

Двустранно усукване на проводника и полагане на калаено покритие
(Twist / tin both ends)

Image
Crimp to twist / tin

Поставяне на терминал от едната страна на проводника с усукване на насрещната страна и полагане на калаено покритие (Crimp to twist / tin)

Image
Two-layer strip

Зачистване на кабели с двуслойна изолация (Two-layer strip)