PullTester 28

Pulltester 28

Устройство за тестване на силата на опън
(Pull Testing Machine)

PullTester 28 е свободно стоящо моторизирано устройство с двоен обхват, за измерване на силата на опън, на кримп-връзки, както и на ултразвуково споени метални съединения, в по-широка гама проводници. PullTester 28 е специално пригоден за контрол на качеството в производствена среда.

  • Мотор с контрол на скоростта, за постигане на постоянни резултати на издърпване
  • 3 способа на опън, за тестове чрез разрушаване или запазване на връзката
  • Семпъл LCD дисплей, за лесно програмиране и четене на информацията
  • Интерфейс RS 232, за анализ на кривите и съхраняване на тестовата информация
  • Възможност за работа в мрежа

PDF download

ACO 07

ACO07 links reflection web

АСО 07 е новото устройство на Schleuniger за следене силата на присъединяване на терминала към проводника в реално време.
Предназначен е да се използва към всички видове полуавтоматични крипващи машини.
Основни предимства:

  • Много висока надеждност на процеса и 100% контрол в реално време.
  • Мрежова съвместимост за ефективно съхранение и контрол на данните.
  • Официално одобрен от водещите автомобилни производители.

PDF download

PullTester 20

pulltester20 web

Устройство за тестване на силата на опън 
(Pull Testing Machine)

PullTester 20, е икономична моторизирана, свободно-стояща машина за измерване на силата на опън, на кримп-връзки, както и на ултразвуково споени метални съединения.

  • Мотор с контрол на скоростта, за постигане на постоянни резултати на издърпване
  • Семпъл LCD дисплей, за лесно програмиране и четене на информация
  • Повторяеми и прецизни данни
  • Държач за много различни видове терминали (кримпове)
  • Интерфейс RS 232, за анализ на кривите и статистика с опцията за софтуер за PC - WinCrimp

PDF download

PullTester 25

Pulltester 25

Устройство за тестване на силата на опън 
(Pull Testing Machine)

PullTester 25 е свободно стоящо моторизирано устройство с двоен обхват, за измерване на силата на опън, на кримп-връзки, както и на ултразвуково споени метални съединения, в по-широка гама проводници.

  • Мотор с контрол на скоростта, за постигане на постоянни резултати на издърпване
  • Семпъл LCD дисплей, за лесно програмиране и четене на информация
  • Повторяеми и прецизни данни
  • Държач за много различни видове терминали (кримпове)
  • Интерфейс RS 232, за анализ на кривите и статистика с опцията за софтуер за PC - WinCrimp

PDF download

PullTester 26

Pulltester 26

Устройство за тестване на силата на опън 
(Pull Testing Machine)

PullTester 26 е свободно стоящо моторизирано устройство с двоен обхват, за измерване на силата на опън, на кримп-връзки, както и на ултразвуково споени метални съединения, в по-широка гама проводници. PullTester 26 е специално пригоден за контрол на качеството в производствена среда.

  • Мотор с контрол на скоростта, за постигане на постоянни резултати на издърпване
  • 4 способа на опън, за тестове чрез разрушаване или запазване на връзката
  • 2 отделни дисплея, за лесно програмиране и четене на информацията
  • Интерфейс RS 232, за анализ на кривите и съхраняване на тестовата информация
  • Възможност за работа в мрежа

PDF download

PullTester 27

180306 Pulltester 27

Устройство за тестване на силата на опън 
(Pull Testing Machine)

PullTester 27 е свободно стоящо моторизирано устройство с двоен обхват, за измерване на силата на опън, на кримп-връзки, както и на ултразвуково споени метални съединения, в по-широка гама проводници. PullTester 27 е специално пригоден за контрол на качеството в производствена среда.

  • Мотор с контрол на скоростта, за постигане на постоянни резултати на издърпване
  • Семпъл LCD дисплей, за лесно програмиране и четене на информация
  • Повторяеми и прецизни данни
  • Двоен обхват за подобряване на прецизността сред по-широка гама проводници
  • Интерфейс RS 232, за анализ на кривите и статистика с опцията за софтуер за PC - WinCrimp

PDF download

PullTester 320

Pulltester 320 a4f9855599

PullTester 320 е моторизирано устройство, за използване заедно с машините за автоматично кримпване от серия CrimpCenter на Schleuniger, за измерване на тест на опън на готовите кабели с терминали. Коректните стойностите на продукцията при тест на опън, са критични параметри в контрола на качеството и неговото подсигуряване. Тази унивесална машина има 3 обхвата на измерване, които се калибрират индивидуално. Множеството работни обхвати на измерване, предлагат по-добра прецизност, в сравнение с устройствата, които предлагат един работен обхват. Стандартните обхвати на измерване са 100 N, 200 N и 1000 N (22.5 lb, 45 lb, and 220 lb). PullTester 320 със своят троен работен обхват, предлага най-висока точност, в най-широк диапазон на приложения. Устройствата за тест на опън задействани по ръчен или пневматичен способ, могат да предложат неверни или непълни данни, в зависимост от способностите на оператора или режима на опън. Някои стандарти обуславят, че тестовото устройство трябва да издърпва винаги със специфична и постоянна скорост. PullTester 320 на Schleuniger, предлага 4 различни скорости на опън, с възможност за избор, които са подходящи за най-широк диапазон от приложения и спецификации. Устройството е оборудвано със стъпково-контролиран мотор, което осигурява  стабилни и постоянни скорости на издърпване по време на целия цикъл на измерване, което от своя страна дава резултат в получаването на повторяеми, стабилни и надеждни данни. Силите на издърпване могат да бъдат измерени в различни мерни единици – pounds, Newtons и kiloponds. Всички необходими параметри за тестване се програмират през софтуерът на CrimpCenter – EASY и се записват като индивидуални задачи, за лесно последващо използване.

PDF download

PullTester 325

Pulltester 325

Устройство за тестване на силата на опън 
(Pull Testing Machine)

PullTester 325 е моторизирано устройство с троен обхват, за измерване на силата на опън на кримп-връзки и спойки. Трохният обхват на измерване, придава на PullTester 325 невероятна гъвкавост на приложенията и възможностите за тестване процеси.

  • LCD дисплей за лесно програмиране и извеждане на резултатите
  • Мотор с регулиране на скоростта, за устойчиви измервания в целия измервателен обхват
  • 3 избираеми обхвата на прилагана сила, с подобрена точност, в зависимост от използваните кабели
  • 2 скоростни обхвата, в зависимост от нужните тестове
  • RS 232 интерфейс за анализ, чрез софтуер WinCrimp

PDF download

PullTester 326

PullTester 326

Устройство за тестване на силата на опън 
(Pull Testing Machine)

PullTester 326 е моторизирано устройство с троен обхват, за измерване на силата на опън на кримп-връзки и спойки. Трохният обхват на измерване, придава на PullTester 326 невероятна гъвкавост на приложенията и възможностите за тестване процеси.

  • LCD дисплей за лесно програмиране и извеждане на резултатите
  • Мотор с регулиране на скоростта, за устойчиви измервания в целия измервателен обхват
  • 3 избираеми обхвата на прилагана сила, с подобрена точност, в зависимост от използваните кабели
  • 4 избираеми вида тестове за деструктивно и недеструктивно тестване
  • Памет за извършените тестове, за зареждане на параметрите и експорт на резултатите за статистически анализи
  • RS 232 интерфейс за анализ, чрез софтуер WinCrimp

PDF download