SawPolish Unit 6 Comfort

Titelfoto SPU 6 comfort bearbeitet3

Режещ и полиращ уред за предоставяне на картина на напречно сечение (микрограф). Модулен компонент на системата MicroGraph (MGS).

SPU 6 Comfort се отличава от другите два модела – SPU 6 и SPU 60, с дигитален увеличител и дисплей за механично регулиране.

Интегрираното измервателно устройство позволява по-бърз и по-удобен режещ процес. Дисплеят върху устройството показва точното разстояние от контакта до режещата позиция. Дигиталният увеличител позволява прецизно позициониране на контакта. Малки контакти или назъбени кримп зони могат да бъдат позиционирани по-лесно, което улеснява повторяемостта на процеса.

SawPolish Unit 60 (SPU 60)

150708 SPU 60

Режещ и полиращ уред за анализ на напречен разрез на кримп-връзка (Sawing & polishing unit for Crimp Cross Section Analysis)

Режещият и полиращ уред SPU 60, е компонент от Микрографската система (MGS), за създаването на изображения, с високо качество, на напречното сечение на кримп-връзки и други.

 • Отлична режеща повърхност
 • Рязане и полиране в една работна стъпка
 • Широк обхват на сечения за обработка до 60 кв.мм

PDF-download

SawInspect System 6 (SIS 6)

SIS complete Spiegelung heller 04ed984cf6

Schleuniger SIS 6 е много компактно устройство за анализ на сечението на терминалите (кримповете). То е единственото по рода си, което съчетава три отделни акцента:

 • Прецизността на рязане на SPU 6
 • Високо качествения микроскоп на MZU 1.3
 • Нанасянето на електролит на ESU 6

В рамките на няколко бързи стъпки, потребителите могат да създадат проби на сеченията на терминалите. Индивидуалната проба се поставя в държач и се подвежда чрез него към режещия нож. Уникалните остриета правят разрез, който не изисква полиране и почистване след срязването на пробата. След разрязването, държачът на пробата бързо се премества от ножа към микроскопа, с помощта на направляващи релси. Държачът на пробата се завърта на 90º, което позволява безпрепятствен поглед към сечението на пробите. Всички параметри на разрязаните проби, могат да бъдат измерени и анализирани с помощта на софтуера CrimpLab 2. Измерванията се извършват ръчно, при използване на стандартната версия на софтуера CrimpLab 2. Функцията за управление на задачите, дава възможност да бъдат съхранени всички параметри на измерванията за лесен достъп и висока точност на тестване. Автоматичната версия на софтуера CrimpLab 2, включва напълно автоматично разпознаване на контурите и измерване на кримпове с B-форма на кримпване. Всички измерени параметри могат да бъдат запазени за няколко секунди с помощта на няколко кликвания. Стъпките и действията за преработка са сведени до минимум, за да се осигурят най-бързите резултати.

PDF download

SawPolish Unit 6 (SPU 6)

150708 SPU6

Режещ и полиращ уред за анализ на напречен разрез на кримп-връзка (Sawing & polishing unit for Crimp Cross Section Analysis)

За рязане и полиране на кримп-връзки и други, със сечения до 6 кв.мм.                                                                                                 

 • Много лесна поддръжка
 • Ефикасно и бързо почистване
 • Възможно е почистване, директно под оптичното устройство
 • Без време на изчакване
 • Безвредно за околната среда

PDF-download

MacroZoom Unit (MZU 1.3)

MZU 1 3

Оптически уред за инспекция на мостри от терминали (кримпове), при анализ на качеството на контрол на процеса на кримпване
(Sample inspection system for Crimp Cross Section Analysis)

Микроскоп за визуален анализ на изображения на напречен разрез на кримп-връзки.                                                                       

 • Прецизни резултати в реално време
 • Лесна връзка и инсталация със стандартен компютър (PC)
 • Ясна осветеност, чрез кръгообразна LED подсветка
 • Анализи, според международни стандарти
 • Софтуер за измервана и анализ на качеството

PDF download

ElectrolyteStaining Unit (ESU)

ESU 6 F midres col fr

Уред за електролитна обработка на мостри от терминали (кримпове), за анализ на качеството на процеса на кримпване
(Sample staining unit for Crimp Cross Section Analysis)

ESU 6, уредът за електролитна обработка на мостри от терминали (кримпове), е компонент от Микро-графската Система (MGS), за създаване на висококачествени изображения на напречен разрез на кримп-връзка и други.

 • Много лесна поддръжка
 • Ефикасно и бързо почистване
 • Възможно е почистване, директно под оптичното устройство
 • Без време на изчакване
 • Безвредно за околната среда

PDF download

MicroGraph System (MGS)

MGSМикрографска система
(Modular System for Crimp Cross Section Analysis)

Микрографската система (MGS) на Schleuniger, позволява създаването на изображения, на напречното сечение на кримп-връзките с високо качество, при минимално време за обработка. Системата е съставена от модулни компоненти, които могат да бъдат комбинирани в зависимост от Вашите индивидуални нужди.

 

PDF download   YouTube Logo crop100