CHM

CHM

Устройство за измерване на височината на кримпа
(Crimp Height Measurement, CHM)

Устройството за измерване на височината на кримпа (Crimp Height Measurement, CHM), улеснява процеса по тази операция, като съкратява времето за измерване и дава постоянство на резултатите.

  • Остра и гладка измерващи точки
  • Лесно позициониране на терминалите
  • Постоянна измерваща сила
  • Доказана надеждност и повторяемост на резултатите

PDF download