Schleuniger предлага разнообразие от продукти за проверка на качеството на кримпване. Устройства за следене силата на кримпване, устройства за тестове на опън, микрографски системи и напълно интегрирани мрежи, включващи софтуер за управление на данните и анализи.

 

КАБЕЛНИ ТЕСТЕРИ

crimp quality assurance e9feeccfd3

Устройства за тестване на кабели (кабелни сглобки)

ТЕСТЕРИ НА ОПЪН

PullForceTester02 mh 6f7c8f6eb2

Моторизирани у-ва за тестове чрез опън, с max сила варираща от 500 N (110 lbs) до 10,000 N (2,200 lbs).

МИКРОГРАФСКИ АНАЛИЗ НА КРИМПА

MicroGraph cf592015d6

Оборудване за анализ на сечението на кримпа и измервателен софтуер.

 

 

ИЗМЕРВАНЕ НА ВИСОЧИНАТА

crimp quality assurance e9feeccfd3

Прецизни измервателни устройства за самостоятелна употреба или интегриране в CrimpCenter machines