ttPrint Inline

ttprint inline

 • Площ на принтиране: в непрекъснат режим: 53/107/128 х 3000мм
 • в режим с прекъсване: 53/107/128 х 75мм
 • Качество на принтиране: 300dpi
 • Скорост : мах 800мм/сек
 • Шрифтове: Helvetica (Bolt, Roman), Swiss Light, Baskerville, Brush Script,
  Monospace, 6 Pixel Fonts и 6 Proportional Fonts
 • Кодове: 1D, 2D, Composite
 • Максимална дъжина на мастиленото фолио:
  450м / 600м / 900м (ttPrint 53/107/128)
 • Изисква се компресор на сух и обезмаслен въздух с налягане поне 6 bar

PDF download 

ttPrint Multiline

ttprint ml

 • Площ на принтиране до 128 х 630мм
 • Качество на принтиране: 300dpi
 • Скорост : мах 500мм/сек
 • Шрифтове: Helvetica (Bolt, Roman), Swiss Light, Baskerville,
  Brush Script, Monospace, 6 Pixel Fonts и 6 Proportional Fonts
 • Кодове: 1D, 2D, Composite
 • Максимална дъжина на мастиленото фолио: 600м, φ82мм
 • Изисква се компресор на сух и обезмаслен въздух с налягане поне 6 bar
 • Разделени принтираща глава и контролен блок
 • Интерфейси RS232, Centronics, USB 1.1, Ethernet
 • Управление на до 4 принтиращи глави с един контролен блок

PDF download 

ttPrint XS

ttprint xs

 • Площ на принтиране 53 х 40мм
 • Качество на принтиране: 300dpi
 • Скорост : мах 400мм/сек
 • Шрифтове: Helvetica (Bolt, Roman), Swiss Light, Baskerville,
  Brush Script, Monospace, 6 Pixel Fonts и 6 Proportional Fonts
 • Кодове: 1D, 2D, Composite
 • Максимална дъжина на мастиленото фолио:
  450м / 600м / 900м (ttPrint 53/107/128)
 • Изисква се компресор на сух и обезмаслен въздух с налягане поне 6 bar
 • Термотрансферната лента се поставя директно върху печатащата глава
 • Компактен дизайн за лесно интигреране в производството

PDF download