PullTester 26T

Image

PullTester 26T е настолно устройство с моторно задвижване. Диапазонът на измерване на PullTester 26T е разделен на две отделно калибрируеми нива, измерва сили на издърпване до 200 и 1000 N при равномерна и постоянна скорост на издърпване и по този начин осигурява изключително надеждни резултати от измерването. Стандартният контакт с 12 позиции позволява тестването на повечето приложения в тези измервателни диапазони. При поискване се предлагат и други приспособления за захващане в съответствие със спецификацията.

Благодарение на PullTester 26T компаниите могат да поддържат постоянни стандартите си за качество и да гарантират на клиентите си безопасността на кримпираните продукти. Устройството е лесно за инсталиране и използване: 7-инчовият цветен сензорен екран, който показва кривата на издърпване в реално време по време на целия работен процес, позволява лесно и удобно въвеждане на данни и задачи за измерване на различни кримпирани връзки. Стойностите на издърпване, кривите на издърпване, статистическите данни, задачите и измерванията могат да се съхраняват във вътрешната памет.

  • Диаграма на силата в реално време

  • Регулируеми скорости на изтегляне

  • Разширени режими на изтегляне за деструктивни, недеструктивни и циклични тестове

  • Удобен за потребителя 7-инчов цветен сензорен екран

  • Нов потребителски интерфейс за лесно управление

  • Съхраняване на сили, криви, статистики и измерени стойности