контрол на качеството

Голямо разнообразие от продукти за проверка на качеството на кримпване. Устройства за следене силата на кримпване, устройства за тестове на опън, микрографски системи и напълно интегрирани мрежи, включващи софтуер за управление на данните и анализи.

производители:

Client 1
Client 1 copy
Image

WireCam

Image

SmartDetect

Image

SmartDetect for CC

Image

ElectrolyteStaining Unit 6

Image

MacroZoom Unit 1.3

Image

MicroGraph System

Image

SawInspect System 6

Image

SawPolish Unit

Image

PullTester 20

Image

PullTester 25

Image

PullTester 26T

Image

PullTester 27

Image

PullTester 28

Image

PullTester 320

Image

PullTester 325

Image

PullTester 326

Image

Cirris 4250

Image

Cirris Easy Touch Pro

Image

Адаптери