Schleuniger

1

 • Машини за кабелна обработка.
 • Работни станции 
  за автоматичните машини.
 • Устройства за контрол 
  на качеството на готовата продукция.

Seno

2

 • Професионални кабелни накрайници.
 • Релета, ключета, конектори, 
  сигнални лампи, пасивни 
  и свързващи компоненти 
  за монтаж на печатни платки (PCB) и индустрията.

Theben

3

 • Програмируеми механични 
  и електронни уреди за контрол
 • Часовникови модули 
  и превключватели, превключватели 
  за регулация на топлина и осветеност, 
  KNX програмируеми уреди и системи.

Продукти

1
 • Машини за кабелна обработка.
 • Работни станции
  за автоматичните машини.
 • Устройства за контрол
  на качеството на готовата продукция.
2 
 • Професионални кабелни накрайници.
 • Релета, ключета, конектори,
  сигнални лампи, пасивни
  и свързващи компоненти
  за монтаж на печатни платки (PCB) и индустрията.
3 
 • Програмируеми механични
  и електронни уреди за контрол
 • Часовникови модули
  и превключватели, превключватели
  за регулация на топлина и осветеност,
  KNX програмируеми уреди и системи.

Подкатегории