SawInspect System 6 (SIS 6)

SIS complete Spiegelung heller 04ed984cf6

Schleuniger SIS 6 е много компактно устройство за анализ на сечението на терминалите (кримповете). То е единственото по рода си, което съчетава три отделни акцента:

 • Прецизността на рязане на SPU 6
 • Високо качествения микроскоп на MZU 1.3
 • Нанасянето на електролит на ESU 6

В рамките на няколко бързи стъпки, потребителите могат да създадат проби на сеченията на терминалите. Индивидуалната проба се поставя в държач и се подвежда чрез него към режещия нож. Уникалните остриета правят разрез, който не изисква полиране и почистване след срязването на пробата. След разрязването, държачът на пробата бързо се премества от ножа към микроскопа, с помощта на направляващи релси. Държачът на пробата се завърта на 90º, което позволява безпрепятствен поглед към сечението на пробите. Всички параметри на разрязаните проби, могат да бъдат измерени и анализирани с помощта на софтуера CrimpLab 2. Измерванията се извършват ръчно, при използване на стандартната версия на софтуера CrimpLab 2. Функцията за управление на задачите, дава възможност да бъдат съхранени всички параметри на измерванията за лесен достъп и висока точност на тестване. Автоматичната версия на софтуера CrimpLab 2, включва напълно автоматично разпознаване на контурите и измерване на кримпове с B-форма на кримпване. Всички измерени параметри могат да бъдат запазени за няколко секунди с помощта на няколко кликвания. Стъпките и действията за преработка са сведени до минимум, за да се осигурят най-бързите резултати.

PDF download

PullTester 28

PT 28 web

Устройство за тестване на силата на опън
(Pull Testing Machine)

PullTester 28 е свободно стоящо моторизирано устройство с двоен обхват, за измерване на силата на опън, на кримп-връзки, както и на ултразвуково споени метални съединения, в по-широка гама проводници. PullTester 28 е специално пригоден за контрол на качеството в производствена среда.

 • Мотор с контрол на скоростта, за постигане на постоянни резултати на издърпване
 • 3 способа на опън, за тестове чрез разрушаване или запазване на връзката
 • Семпъл LCD дисплей, за лесно програмиране и четене на информацията
 • Интерфейс RS 232, за анализ на кривите и съхраняване на тестовата информация
 • Възможност за работа в мрежа

PDF download

ACO 07

ACO07 links reflection web

АСО 07 е новото устройство на Schleuniger за следене силата на присъединяване на терминала към проводника в реално време.
Предназначен е да се използва към всички видове полуавтоматични крипващи машини.
Основни предимства:

 • Много висока надеждност на процеса и 100% контрол в реално време.
 • Мрежова съвместимост за ефективно съхранение и контрол на данните.
 • Официално одобрен от водещите автомобилни производители.

PDF download

PullTester 20

pulltester20 web

Устройство за тестване на силата на опън 
(Pull Testing Machine)

PullTester 20, е икономична моторизирана, свободно-стояща машина за измерване на силата на опън, на кримп-връзки, както и на ултразвуково споени метални съединения.

 • Мотор с контрол на скоростта, за постигане на постоянни резултати на издърпване
 • Семпъл LCD дисплей, за лесно програмиране и четене на информация
 • Повторяеми и прецизни данни
 • Държач за много различни видове терминали (кримпове)
 • Интерфейс RS 232, за анализ на кривите и статистика с опцията за софтуер за PC - WinCrimp

PDF download

PullTester 25

PT 25 web

Устройство за тестване на силата на опън 
(Pull Testing Machine)

PullTester 25 е свободно стоящо моторизирано устройство с двоен обхват, за измерване на силата на опън, на кримп-връзки, както и на ултразвуково споени метални съединения, в по-широка гама проводници.

 • Мотор с контрол на скоростта, за постигане на постоянни резултати на издърпване
 • Семпъл LCD дисплей, за лесно програмиране и четене на информация
 • Повторяеми и прецизни данни
 • Държач за много различни видове терминали (кримпове)
 • Интерфейс RS 232, за анализ на кривите и статистика с опцията за софтуер за PC - WinCrimp

PDF download

PullTester 26

PT 26 web

Устройство за тестване на силата на опън 
(Pull Testing Machine)

PullTester 26 е свободно стоящо моторизирано устройство с двоен обхват, за измерване на силата на опън, на кримп-връзки, както и на ултразвуково споени метални съединения, в по-широка гама проводници. PullTester 26 е специално пригоден за контрол на качеството в производствена среда.

 • Мотор с контрол на скоростта, за постигане на постоянни резултати на издърпване
 • 4 способа на опън, за тестове чрез разрушаване или запазване на връзката
 • 2 отделни дисплея, за лесно програмиране и четене на информацията
 • Интерфейс RS 232, за анализ на кривите и съхраняване на тестовата информация
 • Възможност за работа в мрежа

PDF download

PullTester 27

PT 28 27 web

Устройство за тестване на силата на опън 
(Pull Testing Machine)

PullTester 27 е свободно стоящо моторизирано устройство с двоен обхват, за измерване на силата на опън, на кримп-връзки, както и на ултразвуково споени метални съединения, в по-широка гама проводници. PullTester 27 е специално пригоден за контрол на качеството в производствена среда.

 • Мотор с контрол на скоростта, за постигане на постоянни резултати на издърпване
 • Семпъл LCD дисплей, за лесно програмиране и четене на информация
 • Повторяеми и прецизни данни
 • Двоен обхват за подобряване на прецизността сред по-широка гама проводници
 • Интерфейс RS 232, за анализ на кривите и статистика с опцията за софтуер за PC - WinCrimp

PDF download

PullTester 320

Pulltester 320 a4f9855599

PullTester 320 е моторизирано устройство, за използване заедно с машините за автоматично кримпване от серия CrimpCenter на Schleuniger, за измерване на тест на опън на готовите кабели с терминали. Коректните стойностите на продукцията при тест на опън, са критични параметри в контрола на качеството и неговото подсигуряване. Тази унивесална машина има 3 обхвата на измерване, които се калибрират индивидуално. Множеството работни обхвати на измерване, предлагат по-добра прецизност, в сравнение с устройствата, които предлагат един работен обхват. Стандартните обхвати на измерване са 100 N, 200 N и 1000 N (22.5 lb, 45 lb, and 220 lb). PullTester 320 със своят троен работен обхват, предлага най-висока точност, в най-широк диапазон на приложения. Устройствата за тест на опън задействани по ръчен или пневматичен способ, могат да предложат неверни или непълни данни, в зависимост от способностите на оператора или режима на опън. Някои стандарти обуславят, че тестовото устройство трябва да издърпва винаги със специфична и постоянна скорост. PullTester 320 на Schleuniger, предлага 4 различни скорости на опън, с възможност за избор, които са подходящи за най-широк диапазон от приложения и спецификации. Устройството е оборудвано със стъпково-контролиран мотор, което осигурява  стабилни и постоянни скорости на издърпване по време на целия цикъл на измерване, което от своя страна дава резултат в получаването на повторяеми, стабилни и надеждни данни. Силите на издърпване могат да бъдат измерени в различни мерни единици – pounds, Newtons и kiloponds. Всички необходими параметри за тестване се програмират през софтуерът на CrimpCenter – EASY и се записват като индивидуални задачи, за лесно последващо използване.

PDF download

PullTester 325

PT325 f98463fd00

Устройство за тестване на силата на опън 
(Pull Testing Machine)

PullTester 325 е моторизирано устройство с троен обхват, за измерване на силата на опън на кримп-връзки и спойки. Трохният обхват на измерване, придава на PullTester 325 невероятна гъвкавост на приложенията и възможностите за тестване процеси.

 • LCD дисплей за лесно програмиране и извеждане на резултатите
 • Мотор с регулиране на скоростта, за устойчиви измервания в целия измервателен обхват
 • 3 избираеми обхвата на прилагана сила, с подобрена точност, в зависимост от използваните кабели
 • 2 скоростни обхвата, в зависимост от нужните тестове
 • RS 232 интерфейс за анализ, чрез софтуер WinCrimp

PDF download

PullTester 326

PT326

Устройство за тестване на силата на опън 
(Pull Testing Machine)

PullTester 326 е моторизирано устройство с троен обхват, за измерване на силата на опън на кримп-връзки и спойки. Трохният обхват на измерване, придава на PullTester 326 невероятна гъвкавост на приложенията и възможностите за тестване процеси.

 • LCD дисплей за лесно програмиране и извеждане на резултатите
 • Мотор с регулиране на скоростта, за устойчиви измервания в целия измервателен обхват
 • 3 избираеми обхвата на прилагана сила, с подобрена точност, в зависимост от използваните кабели
 • 4 избираеми вида тестове за деструктивно и недеструктивно тестване
 • Памет за извършените тестове, за зареждане на параметрите и експорт на резултатите за статистически анализи
 • RS 232 интерфейс за анализ, чрез софтуер WinCrimp

PDF download

Free Joomla templates by L.THEME